ARBORISTIKA

 

 PONUKA SLUŽIEB:

  - ZBER SEMENNEJ HMOTY

           Spolupracujeme s niekoľkými lesnými škôlkami na Slovensku a v Nemecku,

           pre ktoré za pomoci stromolezeckej techniky zabezpečujeme semená budúcich

           stromčekov

 

  - VÝSADBA STROMOV A ZELENE

          . VÝSADBA STROMOV A ZELENE V KOMUNÁLNEJ A V LESNÍCKEJ OBLASTI

          . KOTVENIE STROMOV

          . PROTIKOREŇOVÉ SYSTÉMY

 

  - REZY STROMOV

         . VÝCHOVNÝ REZ

         . BEZPEČNOSTNÝ REZ

         . ZDRAVOTNÝ REZ

         . REDUKČNÝ REZ

         . BEZPEČNOSTNÉ VIAZANIA STROMOV

         . ZVYŠOVANIE PODCHODNEJ A PODDJAZDNEJ VÝŠKY

 

  - VÝRUBY STROBMOV

         . VÝRUBY A PRIBLIŽOVANIE DREVA V LESNÝCH PORASTOCH

         . VÝRUB A LIKVIDÁCIA NÁLETOVÝCH DREVÍN

         . RIZIKOVÉ VÝRUBY STROMOV ZA POMOCI STROMOLEZECKEJ TECHNIKY

           VŠADE TAM KDE SA NEDOSTANE TECHNIKA (na cintorínoch, nad vedením,

           pri komunikáciách, nad budovami)

 

  - OSTATNÉ SLUŽBY

         . ŠTIEPKOVANIE, ODVOZ A LIKVIDÁCIA DREVNÉHO ODPADU

         . FRÉZOVANIE PŇOV

         . OŠETROVANIE DUTÍN STROMOV

         . MOŽNOSŤ ODKÚPENIA DREVA

         . PORADENSTVO

 

 

KONTAKT: Jakub Praženica, tel.: +421 903 123 673. email: info@treeworker.sk